Suresh Patil

उद्योग, व्यापार अर्थ व सहकार क्षेत्रातिल संघटनात्मक कार्य

उद्योग व व्यापार चळवळीतील सहभाग सन 1988:- संचालक, सांगली चेबर्स आॅफ काॅमर्स सन 1989-91:- उपाध्यक्ष, सांगली चेबर्स आॅफ काॅमर्स सन…

Continue Reading